194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ร่วมเจรจาธุรกิจในงาน "มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ร่วมเจรจาธุรกิจในงาน "มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0”

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฯ ร่วมในกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching ภายในงาน "มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0” โดยมีผู้ประกอบการ ผู้ผลิต พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การซื้อ-ขายต่อไป

herbmaching7

herbmaching1

herbmaching3

herbmaching17

herbmaching2

          งาน "มหกรรมเมืองสมุนไพร สบายดี กินดีอยู่ดี 4.0” เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กิจกรรมแยกเป็น 3 ส่วนคือ 1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ รวม 60 บูธ 2) การให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ที่จำเป็นในการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และส่งเสริมการขาย การเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการและผู้ผลิต 3) การจัดแสดงนิทรรศการ "จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ"

herbmaching9

herbmaching11

herbmaching12

herbmaching13

herbmaching14

herbmaching15

herbmaching16

herbmaching3

          ในส่วนกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ มีผู้ประกอบการพบผู้ผลิต เพื่อเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณกิติชัยและคุณทองฉัตร แสงสุรียะฉัตร พบผู้ผลิตสมุนไพร ให้ข้อมูลถึงความต้องการวัตถุดิบในการผลิตยา และผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย ของหมอเส็ง ซึ่งมี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฐานภูเลย โดยคุณรัชนก ว่องวิทย์ศิริพร พบปะพูดคุย เนื่องจากเป็นผู้ปลูกสมุนไพร รายใหญ่ของจังหวัดเลย อาทิ กระชายดำ ว่านไพร ขมิ้นชันแดงสยาม ซึ่งปัจจุบันส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ปีละกว่า 20 ตัน จึงมีความพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับบริษัทหมอเส็ง ทั้งนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม และร้านอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม โดยคุณพสธร เดชศิริอุดม,คุณก่อคเณศ รุ่งสันเทียะ ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิต ออกแบบ สาธิต ปลูก การทำคราม ดิน ต้นไม้ รวมทั้งโฮมสเตย์ มีความต้องการผู้ผลิตสิ่งทอ และทอผ้าป้อนให้กับบริษัท โดยมีคุณแม่วารี พันธุ์พรม ประธานกรรมการพัฒนาสตรี กู่แก้ว/ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน จะเป็นผู้ผลิตสิ่งทอ ป้อนให้กับบริษัทฯ โดยจะลงพื้นที่สำรวจความพร้อม วัตถุดิบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561