194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน" มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

"มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน" มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ราย

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เป็นตัวแทนมอบทุนมูลนิธิ พลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) เด็กหญิงรวิสรา ดาบุตร จำนวน 20,000.-บาท 2) นางสาวสุดารัตน์ ศรีบุตร จำนวน 20,000.-บาท 3) นายชัชนนท์ ดาบุตร จำนวน 20,000.-บาท ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานึ

pao

          "มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน" เดิมชื่อ "มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2524 โดยมีสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ อยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับภาครัฐ เอกชนและองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในบ้านตะวันใหม่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นอกจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ส่งเสริม ช่วยเหลือประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การบริจาคผ้าห่มกันหนาว เป็นต้น