194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อและภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น "กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18"

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งรายชื่อและภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 จำนวน 42 คน พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี ดังต่อไปนี้

18-21 18-22

18-23

18-24 18-25

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42