194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

TCC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

TCC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์"

tccexpress2-7

tccexpress2-8

         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TCC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ จัดโดย หอการค้าไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตร โดยมี กรรมการศูนย์เพิ่มความเข้มแข็งสมาชิก หอการค้าไทย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการทั่วไปร่วมงาน ณ ห้องเดอะคริสตัลท๊อป โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี

tccexpress2-1

tccexpress2-2

tccexpress2-3

tccexpress2-4

tccexpress2-5

tccexpress2-6

tccexpress2-9

tccexpress2-10

         ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงผู้บริโภค จากเดิมคนที่เปิดหน้าร้านก็หันมาเปิดร้านผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น หอการค้าไทย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรจึงลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารเงินแบบดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งองค์ความรู้การบริหารการขาย การปักหมุด Google My Business เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า เป็นการวิวัฒนาการทางการตลาดสู่ Digital transformation รวมถึงการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจอย่างการเพิ่มยอดขายและการต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาดโลก รวมทั้งกิจกรรมการปฏิบัติจริงเพื่อนำผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ด้วย