194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม พบหอการค้าฯ

สมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม พบหอการค้าฯ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสินค้าและความร่วมมือทางการค้าระยะยาว

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางการค้าระยะยาว กับ Mrs.THUY THI MAI นายกสมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม พร้อมคณะ พร้อมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีร่วมงานแสดงสินค้าและแสวงหาความร่วมมือทางการค้า ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้มอลล์

mrs.thuy-1

mrs.thuy2

mrs.thuy3

mrs.thuy4

mrs.thuy5

         สมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและแสวงหาความร่วมมือทางการค้า ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเดินทาง ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมนักธุรกิจสตรี จาก 4 จังหวัดของประเทศเวียดนาม มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดงจำนวน 17 ราย 4 สาขาอาชีพ อาทิ ผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเสื้อผ้า ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะชุดประจำชาติฮ๋าวหย๋าย ผู้ผลิตใบชา ผู้ผลิตอาหารเสริม ผู้ผลิตกาแฟ ผู้ผลิตน้ำปลาและอาหารทะเล ผู้ผลิตขนม ผู้ผลิตไวน์ และเนื่องจากคณะเคยเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีแล้ว จึงค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน และได้สำรวจเส้นทางการค้า ความต้องการสินค้าไว้แล้ว เพราะฉะนั้นการจัดส่งเสริมธุรกิจในครั้งนี้จึงมีความหลากหลาย สินค้าที่นำมาแสดงค่อนข้างเป็นที่รู้จัก และไม่ใช่เพียงแค่การจำหน่ายปลีกแต่วัตถุประสงค์หลักคือการหาคู่ค้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าในระยะยาวร่วมกัน

mrs.thuy6

        ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี มีการแสวงหาความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคการค้า การลงทุน การเยือนจังหวัดอุดรธานีของสมาคมนักธุรกิจสตรีเวียดนาม หอการค้าฯ พร้อมให้การสนับสนุนและจะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาคู่ค้า สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าร่วมกัน ประกอบกับหอการค้าฯ มีสมาชิกที่เป็นร้านของดีจังหวัดอุดรธานี หลากหลายประเภท พร้อมที่จะประสานงานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันต่อไป

mrs.thuy7

mrs.thuy9

mrs.thuy8

mrs.thuy10