194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ "รับรองของดี"

หอการค้าฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ "รับรองของดี" จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่สินค้าที่เป็น "ของดี" สู่วงกว้าง สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัด

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการรับรองของดีจังหวัดอุดรธานี ร่วมเผยแพร่ร้านค้า สินค้าที่เป็นของดีเมืองอุดรธานี สู่สาธารณชน สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานี

khongdee3

khongdee2

khongdee4

khongdee5

khongdee6

khongdee7

          จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ดังนั้น หอการค้าไทยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการรับรองของดีจังหวัด โดยจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องในการพัฒนาแผนการท่องเที่ยวของจังหวัด โครงการดังกล่าวจะมอบป้ายของดี รวมถึงใบประกาศนียบัตรรับรองร้านค้าที่ได้มาตรฐานที่ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยโครงการรับรองของดีจังหวัด จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดและประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้รับทราบ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนองตอบนโยบายรัฐบาลและหอการค้า โดยได้จัดทำโครงการรับรองของดีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการ โดยได้ดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

khongdee1

          นางไอลดา สุขบัญชา กล่าวว่า "วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าและบริการซึ่งเป็นของดีจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของสมาชิก และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการรณรงค์เพิ่มจำนวนสมาชิกหอการค้าฯ โดยจัดทำป้ายรับรองรองดีจังหวัดอุดรธานี ให้กับร้านค้า สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ ปัจจุบันมีมากกว่า 200 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการ โรงแรม ของที่ระลึก นวดแผนโบราณ ของที่ระลึกของฝากในจังหวัด กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชุมชนท้องถิ่น กลุ่มอาชีพในจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น"

khongdee8

khongdee9

khongdee10

khongdee11

khongdee12

khongdee13

khongdee14

          ในโอกาสนี้ หอการค้าฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมโครงการรับรองของดีจังหวัดอุดรธานี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 042-248582, 242693 หรือ แฟนเพจของดีเมืองอุดรธานี https://www.facebook.com/ของดีเมืองอุดรธานี