194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กกร.อุดรธานี ถกประเด็นผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ของภาคเศรษฐกิจ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อภาครัฐ

กกร.อุดรธานี ถกประเด็นผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ของภาคเศรษฐกิจ
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อภาครัฐ

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี (กกร.อุดรธานี) โดยมี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มี รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมสำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 private2-1

private2-5

private2-2

private2-3

private2-4

          การประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงประเด็นผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยเฉพาะผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น 1) การตรวจสอบและป้องกันเบื้องต้นของสถานประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว 2) ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค โดยได้เสนอแนะวิธีการแก้ไข เช่น ให้สถานศึกษา หรือผู้ประกอบการรายย่อย ผลิตหน้ากากแบบผ้าเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและยังเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วย 3) ขอให้ภาครัฐการออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศบนพื้นฐานของการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ฯลฯ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอประเด็นต่อหน่วยงานภาครัฐอาทิ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การขอลดการนำส่งเงินประกันสังคม การขอลดค่าไฟฟ้า และการเตรียมการรองรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ เช่น การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยจะรวบรวมและนำเสนอสู่ที่ประชุม กรอ.จังหวัดอุดรธานีต่อไป

private2-6

         ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ต่อเนื่องอีกสมัย