194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กกร.อุดรธานี เสนอภาครัฐ ตั้งทีมพิเศษติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กกร.อุดรธานี เสนอภาครัฐ ตั้งทีมพิเศษติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไข กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

private-joint-government1-1

private-joint-government1-5

private-joint-government1-6

         ที่ประชุมได้ติดตามเรื่องสืบเนื่อง อาทิ การส่งเสริมการลงทุนตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงและโครงการท่าเรือบก (Dry port) แผนการพัฒนา logistic ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ความคืบหน้าการขอใช้อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีเดิมจัดตั้งเป็นหอศิลป์ ความคืบหน้าการเสนอโครงการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางเลียบทางรถไฟ ความคืบหน้ามติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดหนองคาย โครงการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2026 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง บริเวณถนนหน้าค่ายประจักษ์ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง การพิจารณาขอให้การรถไฟย้ายการขนถ่ายสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ บ้านหนองเหล็ก และข้อเสนอของ กกร.จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการเสนอให้ตั้งทีมพิเศษในการติดตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

private-joint-government1-2

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) อุดรธานี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งนอกจากการส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งก่อนหน้านี้มีผลกระทบสถานการณ์สงครามการค้าที่มีผลกระทบทั่วโลก การเบิกจ่ายงบประมาณ การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เกิดความล่าช้า

         "กกร.อุดรธานี เสนอให้ตั้งทีมพิเศษขึ้น เพื่อติดตามและร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเสนอมาตรการของอุดรธานี คือ 1.การจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณใหม่ ควรจะมีการพิจารณาชะลอการอุทธรณ์ไว้ หรือให้ผู้อุทธรณ์ต้องวางเงินค้ำประกัน จะสามารถใช้เงินได้ไม่เกิดติดขัด 2.เสนอขอลดการจ่ายเงินประกันสังคมจากเดิมสัดส่วน นายจ้าง / ลูกจ้าง จาก 5+5 บาท เป็น 2.5+2.5 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี และ 3. ลดค่าไฟฟ้าลง 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 บาทต่อหน่วย"

private-joint-government1-3

private-joint-government1-4

private-joint-government1-7

private-joint-government1-8

          ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี รับประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนเพื่อส่งต่อให้ส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้พิจาณาหาแนวทางดำเนินงานต่อไป