194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ ระบายไข่ไก่สด ช่วยสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

หอการค้าฯ ระบายไข่ไก่สด ช่วยสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวกลางช่วยเหลือสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี ระบายไข่ไก่สด โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าและคณะกรรมการ รับมอบไข่ไก่จาก นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีและคณะ นำส่งไข่ไก่สดจากฟาร์ม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

egg1-1

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (STARTEGIE COMMITTEE) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชาวจังหวัดอุดรธานี โดยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าฯ เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสตรีเด็กและคนพิการ เข้าไปดำเนินการร่วมดำเนินงานกับภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมีส่วนร่วมพิจารณาเงินสนับสนุนด้านการลงทุน การพัฒนาด้านการศึกษา เป็นต้น จึงเป็นที่มาในการให้ความช่วยเหลือสมาคมรวมใจคนพิการในการระบายไข่ไก่สดในครั้งนี้ ในส่วนการทำงานของหอการค้าฯ นอกจากการส่งเสริมผลักดันในด้านธุรกิจแล้ว ยังมีการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม โดยร่วมดำเนินงานในโครงการ "ไทยช่วยไทย" ของหอการค้าไทย เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยนอกจากการเป็นช่องทางการตลาดแล้ว ในอนาคตอาจจะมีการฝึกทักษะ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มคนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสต่อไปด้วย

         นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 800 คน รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ อาทิ การสานตะกร้า เย็บผ้า ทำไม้กวาด และเลี้ยงไก่ไข่ โดยในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่มีจำนวนสมาชิก 35 คน เลี้ยงไก่จำนวน 2,500 ตัว ออกไข่วันละประมาณ 70 แผง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในส่วนของช่องทางการจำหน่าย จะวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสมาคมฯ ที่บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี และส่วนหนึ่งจะใช้ระบบเร่ขายโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปตามหมู่บ้านต่างๆ แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถออกจำหน่ายได้ทำให้ผลผลิตค้างจำหน่ายจำนวนมาก และเนื่องจากหอการค้าฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินชีวิตของผู้พิการจึงได้ขอความช่วยเหลือในการเป็นช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ของคนพิการ
           สำหรับผลผลิตที่นำส่งหอการค้าฯ ในวันนี้ (23มีนาคม63) เนื่องจากไก่เกิดภาวะความเครียดจากอากาศร้อนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้ออกไข่ได้น้อยกว่าการสั่งจองล่วงหน้า โดยมีผลผลิตประกอบด้วย ไข่ไก่ขนาด 90 บาท จำนวน 12 แผง ไข่ไก่ขนาด 80 บาท จำนวน 48 แผง และไข่ไก่ ขนาด 70 บาท จำนวน 58 แผง

            ด้าน มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ประธานคณะกรรมการกิจการสตรีเด็กและคนพิการ กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมดำเนินงานกับภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุดรธานี ทำให้ได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจการดำรงชีวิตของกลุ่มผู้พิการทั้งการฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะต่างๆ ทำให้ทราบว่า สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี มีการฝึกทักษะอาชีพหลากหลายทั้งการสานตะกร้า การเย็บผ้า ทำไม้กวาด และเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งการเลี้ยงไข่ไก่ ปัจจุบันประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด เพราะขาดช่องทางการตลาด และผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-19 ระบาด

egg1-2

egg1-3

egg1-4

egg1-5

            หอการค้าฯ จึงเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกหอการค้า และผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีสมาชิกหอการค้าและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมสนับสนุนไข่ไก่จากสมาคมผู้พิการฯ โดยมียอดการสั่งซื้อ ประกอบด้วย ไข่ไก่ขนาด 90 บาท จำนวน 12 แผง ไข่ไก่ขนาด 80 บาท จำนวน 48 แผง และไข่ไก่ ขนาด 70 บาท จำนวน 58 แผง และในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา หอการค้าได้มีการระบายไข่ไก่ จำนวน 342 แผง ทั้งนี้สรุป 3 วัน สามารถระบายไข่ไก่ได้ 13,800 ฟอง รวมเป็นเงิน 35,140 บาท