194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่งสารแสดงความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส Covid-19

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่งสารแสดงความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส Covid-19

         "ชาวไทยทุกคน ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส Covid-19 ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและมีสติเพื่อก้าวผ่านปัญหานี้ไปพร้อมกัน และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อเราทุกคน"

 udonchamber1-2

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าฯ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างมีความห่วงใยสมาชิกและประชาชนชาวไทย เนื่องจากต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส Covid-19 ไม่ต่างกัน ภาคเอกชนพร้อมรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจอย่างมีสติ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อช่วยประเทศไทย สามารถผ่านวิกฤติ Covid-19 ไปได้ นำไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ให้กลับมาเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          ในส่วนการประกาศ พรก.ฉุกเฉินในการควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น ภาคเอกชนเห็นด้วยเพราะมีความจำเป็นในภาวะปัจจุบันและทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหา ยอมเจ็บเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ สามารถควบคุมได้แต่จบเร็ว ในเรื่องความวิตกสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอนั้น ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกิดสินค้าขาดแคลน เพราะประเทศไทยได้ชื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ มีวัตถุดิบด้านอาหารและโรงงานผลิตมากมายทั่วประเทศ ซื้อของมากตอนนี้ยิ่งดีเพราะที่ผ่านมาโรงงานเจอปัญหาสต๊อกล้นจากส่งออกไม่ได้มาก บวกกับโรคระบาดทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวหดหาย สินค้าผลิตเพื่อขายให้นักท่องเที่ยวก็เหลืออีกมาก แต่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อสินค้ากักตุนไว้ เพราะยังสามารถหาซื้อสินค้าทดแทนได้ สิ่งสำคัญคือหยุดออกนอกบ้าน ทำงานในบ้าน ซื้อหาสินค้าใกล้บ้านได้ตามปกติ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการขนส่งสินค้ากระจายไปยังร้านสะดวกซื้อ ห้างค้าปลีกต่างๆ นั้น ขอให้รัฐบาลมีการผ่อนปรนช่วงเวลาเพื่อให้มีการกระจายสินค้าได้ทันกับความต้องการของประชาชนส่วนมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมาเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดรายละเอียดและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความวุ่นวายที่ตามมา

          "หอการค้าทั่วประเทศอาจต้องมีการประชุมเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นกัน เพื่อเตรียมข้อมูลไว้เสนอรัฐบาล เนื่องจากบางพื้นที่จำเป็นต้องใช้ยาแรง บางพื้นที่ต้องใช้ยาปานกลาง หรือบางพื้นที่แทบไม่มีผลกระทบก็ต้องใช้ยาอ่อนๆ ป้องกันไว้ หากข้อมูลไม่พร้อมแล้วส่วนกลางให้ยาผิดกับพื้นที่จะเกิดผลกระทบได้ ต้องใช้ยาให้ถูกเป็นพื้นที่ๆ ไป"

          สิ่งที่ภาคเอกชน ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือคือ การลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เหลือ 5% เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะช่วยทั้งการลดภาระประชาชนและกระตุ้นการค้าได้ปกติ และให้กองทุนประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานหากธุรกิจอาจใช้วิธีการเลิกจ้างชั่วคราวเพื่อพยุงธุรกิจและสภาพคล่อง และที่สุดท้ายคือการให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และขอให้ทุกคนเข้มแข็งและมีสติเพื่อก้าวผ่านปัญหานี้ไปพร้อมกัน