194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ต้อนรับ นายสยาม ศิรมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ให้การต้อนรับ นายสยาม ศิรมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล ในโอกาสเดินทางเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหน่วยงาน สมาคม สโมสร ภาคธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

siam1-15

siam1-17

          ภายในงานมีการออกซุ้มอาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งจากจังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี มีเมนูต่างๆ อาทิ ส้มตำ ไก่ทอด ข้าวราดแกง ผลไม้ เครื่องดื่ม ให้บริการแก่ผู้ร่วมงานทั้งที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนม และผู้ร่วมงานในจังหวัดอุดรธานี การมอบดอกไม้ และของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

siam1-1 siam1-2

siam1-3 siam1-4

siam1-5 siam1-6

siam1-7 siam1-8

siam1-9 siam1-10

siam1-12 siam1-14

siam1-13

siam1-16

          นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
          ประวัติ : นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
          เกิดวันที่ : 30 เมษายน 2517
          สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
          ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
          - ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 61 ( วิทยาลัยการปกครอง)
          - หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 80 (สำนักงาน ก.พ.)
         ประวัติการทำงาน
         - พ.ศ. 2554 – 2555 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
         - พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
         - พ.ศ. 2558 - 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
         - พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
         - พ.ศ. 2561 - 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
         ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี