194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

YEC อุดรธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด “U ME IDEA AWARDS 2020 : นวัตกรรมเพื่อสังคม"

YEC อุดรธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
“U ME IDEA AWARDS 2020 : นวัตกรรมเพื่อสังคม"

umeideaawards5

umeideaawards4

          กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ Startup และ YEC อุดรธานี "ทีม Safe Trip" คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ “U ME IDEA AWARDS 2020” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม เพื่อสังคม” จากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่รายแรกๆ ของจังหวัดอุดรธานี กับรางวัลระดับประเทศ

          U ME IDEA เป็นโครงการที่ อสมท ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และผู้ที่สนใจ นำเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เข้าร่วมประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยได้ริเริ่มโครงการฯ ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) มาอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 บมจ.อสมท ได้เปิดกว้างกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation” ด้วยการนำความคิดใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือ Business Model ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น

         โดย อสมท ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “U ME IDEA AWARDS 2020” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม เพื่อสังคม” มีนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร อสมท และคณะกรรมการตัดสิน ร่วมงาน ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
         ประเภทบุคคลทั่วไป
         รางวัลชนะเลิศ ทีม Safe Trip ผลงานระบบนำทางรถยนต์อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม P4E ผลงานแชทบอทอัจฉริยะ ที่ทำให้การจัดการขยะในชุมชนเป็นเรื่องง่ายๆ P4E รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม I9 Me Idea ผลงานไอเดียการสร้างธุรกิจการผลิตปุ๋ย ผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รับเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

umeideaawards2

umeideaawards3

         ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
         ทีม COTA โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลงานลูกบอล บริหารกล้ามเนื้อ ที่เชื่อมต่อกับการเกม ทำให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยกายภาพบำบัด ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
         ทีม i-THOS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสอง ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าล้นเมือง
         รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมผลไม้ดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานศูนย์กลางการซื้อขายผลไม้คุณภาพส่งตรงจากเกษตรกร รับเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

umeideaawards1

         นายกฤษฎา อึ้งมณีประเสริฐ สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานีและผู้บริหารของSafe Trip กล่าวว่า ทีม Safe Trip มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน เป็น co-founder ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมขนส่ง ซึ่งมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยให้ได้ ที่ผ่านมาได้เริ่มส่งเข้าประกวดหลายรายการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในหมวด CSR ไปแข่งระดับอาเซียนในรายการ Asean ICT Award 2020 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
         "ส่วนการได้รับรางวัลชนะเลิศ “U ME IDEA AWARDS 2020” ประเภทบุคคลทั่วไป ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยทีมได้ส่งผลงานแอพพลิเคชั่น ระบบนำทางรถยนต์อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นระบบนำทางที่แจ้งเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุล่วงหน้าให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยมานาน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้น โดยจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัล คาดว่ากรรมการน่าจะเห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงของแอพพลิเคชั่น ซึ่งหลังจากนี้ อสมท น่าจะมีการพูดคุยรายละเอียดถึงการนำแอพพลิเคชั่นไปพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงต่อไป"