194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เตรียมประชุมใหญ่พร้อมเลือกตั้งกรรมการหอการค้า สมัยที่ 19

หอการค้าอุดรฯ ประชุมกรรมการบริหารฯ เตรียมประชุมใหญ่พร้อมเลือกตั้งกรรมการหอการค้า สมัยที่ 19

hormeeting1-5

          วันนี้ (20ม.ค.64) เวลา 11.00 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ มีคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

hormeeting1-1

          ในการประชุม ประธานหอการค้าฯ ได้แจ้งถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะของภาคเอกชน รวมถึงการเข้าเยี่ยมกิจการและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการแก่สมาชิกและผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค และแจ้งถึงสารจากประธานหอการค้าไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการยื่นสินเชื่อ SME One บสย.เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ SMEs สู้ภัยโควิด-19 วงเงิน 100,000 ล้านบาท และการปรับปรุงเกณฑ์สินเชื่อซอฟท์โลน เพิ่มโอกาส SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

hormeeting1-2

hormeeting1-3

hormeeting1-4

hormeeting1-6

          ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ได้มีการรับรองการสมัครสมาชิกใหม่ รายงานผลสมาชิกยื่นขอสินเชื่อ SME One และการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้ในการประชุมใหญ่ยังมีวาระสำคัญคือการ เลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 19 แทนชุดเก่าที่หมดวาระการบริหารงานลง โดยหอการค้าฯ ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 19 โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ร่วมกันจับฉลากของขวัญปีใหม่ ปี 2564