194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ว่าที่ร้อยโท อิศเรศนุชิต จันทร์ศรี

กรรมการ

Image

 

 ชื่อ  ว่าที่ร้อยโท อิศเรศนุชิต  จันทร์ศรี
   
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
 ชื่อวิสาหกิจ  สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (สถานีวิทยุร่วมช่วยด้วยใจอุดร FM 101.25MHZ.)
   รับจ้างโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์,จัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย,ที่ปรึกษาการตลาด
 ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ 
 ที่อยู่  199/100 หมู่ 5 การเคหะอุดร ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
   
 กิจกรรมทางสังคม  กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2552-2553
   อดีตนายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง ปีบริหาร 2551-2552
   ชมรมร่วมช่วยด้วยใจ

 

 

Image