194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายเอกณรงค์ กองพันธ์

กรรมการ

Image

 

 ชื่อ  นายเอกณรงค์  กองพันธ์
   
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   
 ชื่อวิสาหกิจ  บริษัท อีเค เดทคอร์เรทแอนด์ดีไซต์ จำกัด
 ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ
 ที่อยู่  111/18-19  ถ.ศรีชมชื่น  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
   
 กิจกรรมทางสังคม  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ปีบริหาร 2546-2547
   ประธานชมรมร่วมพัฒนาชีวิตใหม่ จังหวัดอุดรธานี
   กรรมการบริหารสโมสรโรตารีอุดรธานี
   กรรมการการเลือกตั้งประจำเขต 1 จังหวัดอุดรธานี
   อนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี

 

 

Image