194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายเชวงศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์

กรรมการ

Image

 

 ชื่อ  นายเชวงศักดิ์  เชาวน์วิวัฒน์
   
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
   
 ชื่อวิสาหกิจ  ห้างซินไต้ตงโอสถ
 ตำแหน่ง  ผู้จัดการ
 ที่อยู่  244/2  ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
   
 กิจกรรมทางสังคม  เลขาธิการฝ่ายไทย ศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 54
   กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 10 ปีบริหาร 2546-2547
   อดีตนายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
   อดีตนายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง ปี 2000-2001
   อดีตเลขาชมรมผู้ค้ายา

 

 

Image