194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายวรวิส เทศนาบุญ

กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

Image

 

 

 ชื่อ  นายวรวิส  เทศนาบุญ 
   
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 ชื่อวิสาหกิจ  บริษัท ซูซูกิ อุดรธานี จำกัด
 ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ
 ที่อยู่  166/4 ม.5 ซ.บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
   
 กิจกรรมทางสังคม  กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2544-47
   รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2548-2551
   เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2552-2553
   รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 11-12 ปีบริหาร 2548-2552
   สมาชิกสโมสรโรตารีหมากแข้ง

 

                                   

 

Image