194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายมงคล ขุนอ่อน

รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายเกษตรกรรม

Image

 


 ชื่อ  นายมงคล  ขุนอ่อน
   
 การศึกษา  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
 ธุรกิจ  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   
 ที่อยู่  99/9 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านโนนยาง  ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
   
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  1. โครงการบริจาคโลหิต ที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมขึ้นที่ Hub อุดรธานี เป็นประจำทุกปี
   2. โครงการมอบหมวกกันน็อคให้น้องล่องวัฒนธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเลย  จ.เลย
   3. โครงการธนชาต ทำดี (ฟังธรรมะ) ณ วัดโพธิสมภรณ์
   4. กฐินพระราชทาน ประจำปี 2553
   5. โครงการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง  ในโรงเรียนบ้านสงเปือย  จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฎร์อนุสรณ์) จังหวัดนครพนม

 

Image