194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายศรัณย์ ฉัตรเดชา

กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

Image

 

 ชื่อ   นายศรัณย์  ฉัตรเดชา 
   
 วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
   
 ธุรกิจ  บริษัท เอส วิชั่นทาวเวอร์ จำกัด
 
 ห้องพักให้เช่า
 ที่อยู่   85/9 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
   
 กิจกรรมทางสังคม  กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2554-55
   นายกสโมสรโรตารี หมากแข้ง ภาค 3340 โรตารีสากล จ.อุดรธานี ปีบริหาร 2551-2552

 

                              

 

Image