194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แวดวงหอการค้า

6 มิถุนายน 2554

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สำรวจ จัดเก็บข้อมูล ?ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว?
2408 view 2011-06-08 12:31:51

6 มิถุนายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้า, นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง, นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การวางตัวเป็นกลางในห้วงที่มีการเลือกตั้ง
2408 view 2011-06-08 12:30:19

3 มิถุนายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
2519 view 2011-06-08 12:23:29

2 มิถุนายน 2554

สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2554
2369 view 2011-06-03 11:34:23

30 พฤษภาคม 2554

นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤษภาคม 2554
2441 view 2011-05-31 15:25:03

30 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
2373 view 2011-05-31 15:23:59

28 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2526 view 2011-05-31 15:22:03

27 พฤษภาคม 2554

นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้า, นางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ปฏิคมหอการค้า, นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์, นางไอลดา สุขบัญชา กรรมการหอการค้า ร่วมกันบันทึกเทปรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้าฯ"
2476 view 2011-05-31 14:09:53

27 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโชว์รูมใหม่ บริษัท นาโน ครีเอทีฟ จำกัด
2379 view 2011-05-31 14:07:49

25 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
2184 view 2011-05-31 14:06:14