194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แวดวงหอการค้า

23 พฤษภาคม 2554

คณะผู้ศึกษา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เข้าพบคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอข้อมูลความต้องการสร้างศักยภาพของหอการค้า
1691 view 2011-05-31 14:04:29

18 พฤษภาคม 2554

กรมโยธาธิการและผังเมือง (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด) เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายวีระพงษ์ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
1648 view 2011-05-31 14:02:49

12 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศในจังหวัดอุดรธานี
1666 view 2011-05-31 14:01:42

11 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ร่วมสัมมนา ?การกำกับดูแลสถาบันการเงินกับการคุ้มครองเงินฝาก และการให้ความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร?
1733 view 2011-05-31 14:00:03

10 พฤษภาคม 2554

ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน ? หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน ? หอการค้าไทย จัดกิจกรรมตลาดนัดประหยัดพลังงานสัญจร
1609 view 2011-05-31 13:58:07

6 พฤษภาคม 2554

นางธัญภา นิรโคธานนท์ ผอ.การท่องเที่ยวแหล่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และนายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
1274 view 2011-05-31 13:53:29

4 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าย่า ?อาม่าแซ?
1427 view 2011-05-31 13:49:51

4 พฤษภาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโรงงาน GRAND OPENING CEREMORY บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1225 view 2011-05-31 13:48:35

29 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในหัวข้อ ?การบริหารแรงงานกับการเปิดเขตการค้าเสรี?
1327 view 2011-05-03 11:21:55

28 เมษายน 2554

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ และนางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการปฏิคมหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP
1386 view 2011-05-03 11:20:38