194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แวดวงหอการค้า

28 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1235 view 2011-05-03 11:19:05

27 เมษายน 2554

ายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บันทึกเทปรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้าฯ" ในประเด็น "ภาวะแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน"
1336 view 2011-04-27 11:52:25

26 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิด "เบทาโกร ช็อป"
1295 view 2011-04-26 14:43:08

22 เมษายน 2554

ผู้แทน บริษัท เอกชัยดิสบิวเตอร์ จำกัด (เทสโก้โลตัส) มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
1248 view 2011-04-26 11:51:11

22 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บันทึกเทปรายการ ?เรื่องเล่า...ชาวหอการค้าฯ?
1349 view 2011-04-26 11:49:55

22 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง ?ยุทธศาสตร์การเพื่อศักยภาพการบริหารจัดการด้านแรงงานของสถานประกอบการ?
1216 view 2011-04-26 11:48:08

18 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางศมน ชคัตธาดากุล
1168 view 2011-04-18 11:33:40

12 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี 2554
1346 view 2011-04-18 11:31:58

12 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมงานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
1201 view 2011-04-18 11:29:27

12 เมษายน 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บันทึกเทปรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า"
1309 view 2011-04-18 11:27:09