194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แวดวงหอการค้า

30 มีนาคม 2554

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมบริหารคณะกรรมการ สมัยที่ 14 (ครั้งที่ 2/2554)
1127 view 2011-03-31 09:22:20

29 มีนาคม 2554

นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี
1234 view 2011-03-31 09:21:02

29 มีนาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1320 view 2011-03-31 09:19:40

29 มีนาคม 2554

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สมาชิก และผู้ประกอบการ
1464 view 2011-03-31 09:14:03

28 มีนาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บรรยายสรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1192 view 2011-03-31 09:12:10

26 มีนาคม 2554

หอการค้าอุดรธานี แสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ในโอกาสเปิดร้านใหม่ Grand Opening The V-speed
1400 view 2011-03-28 10:29:42

24 มีนาคม 2554

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านใหม่
1279 view 2011-03-28 10:27:34

23 มีนาคม 2554

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1595 view 2011-03-23 14:47:34

19 มีนาคม 2554

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1337 view 2011-03-22 14:37:34

18 มีนาคม 2554

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าเพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้า
1185 view 2011-03-22 14:33:56