194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

22 พฤศจิกายน 2552

 

Image

 

Image

 

Image

 

ธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2552 ณ ร้านอาหารสบาย สบาย จังหวัดหนองบัวลำภูโดย นายประเสริฐ วิทยภัทร์ เป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด 4 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมชัย ไกรครุฑรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด