194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

28 พฤศจิกายน 2552

 

Image

 

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2551 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 11-12 และรางวัลหอการค้ามาตรฐาน ประจำปี 2552 โดยนายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัย 13 (ปัจจุบัน) โดยมี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image