194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

23 พฤษภาคม 2554

 

Image  

 

Image 

 

Image 

 

 

          คณะผู้ศึกษา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เข้าพบคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอข้อมูลความต้องการสร้างศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี เพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ (NSEC) และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุวัฒน์ วิไลงาม, นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอการค้าและนายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554