194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

27 พฤษภาคม 2554

 

Image  

 

Image 

 

Image 

 

 

          นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้า, นางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ปฏิคมหอการค้า, นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์, นางไอลดา สุขบัญชา กรรมการหอการค้า ร่วมกันบันทึกเทปรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้าฯ" ในประเด็น "บทบาทสตรีกับการบริหารงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โฮมเคเบิ้ลทีวี วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 19.00 น. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

 

Image