194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

28 พฤษภาคม 2554

 

Image  

 

Image 

 

Image 

 

 

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2554ณ หอการค้าจังหวัดเลย โดบมีประธานหอการค้าจังหวัดเลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู ร่วมประชุม มีนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานที่ประชุม และนายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เป็นเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554