194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

30 พฤษภาคม 2554

 

Image  

 

Image 

 

Image 

 

 

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 

 

Image