194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

2 มิถุนายน 2554

 

Image  

 

Image 

 

Image 

 

 

           นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเป็นการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนตามแผนการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางอุดรธานี