194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

6 มิถุนายน 2554

 

 

Image  

 

Image 

 

Image 

   

            นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สำรวจ จัดเก็บข้อมูล “ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว” ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 54 จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพื่อจัดสร้างเวปไซต์ “ผู้ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว Producer & Consumer Alert” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเที่ยมและเป็นธรรม เรื่องการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับ สินค้า อาหาร ประเภทปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  ณ โรงแรมนภาลัย