194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนตุลาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ในเดือนตุลาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วยงานในหลากหลายสังกัดเนื่องจากเป็นฤดูโยกย้ายของกลุ่มข้าราชการ
31 view 2019-10-08 08:21:28

เดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีและอีก 76 จังหวัดของประเทศได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้ คือการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
161 view 2019-05-09 09:01:22

เดือนกันยายน 2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
25 view 2019-10-08 08:19:32

เดือนเมษายน 2562

เดือนเมษายน ยังถือเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดของทุกๆ ปี ทั้งอุณหภูมิที่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดการณ์อุณหภูมิความร้อนปีนี้น่าจะสูงถึง 43 องศา และในปี 2562 นี้
131 view 2019-04-02 03:50:50

เดือนสิงหาคม 2562

หอการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 view 2019-10-08 08:17:48

เดือนมีนาคม2562

จากการเลือกตั้ง “กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ จำนวน 39 คน พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
129 view 2019-04-02 03:49:17

เดือนกรกฎาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็น "เมืองกีฬา Sports city" 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ ทำให้มีกิจกรรมด้านกีฬาเกิดขึ้นมากมาย เช่นในเดือนที่ผ่านมา กับกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562"
20 view 2019-10-08 08:16:07

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าฯ ทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นเดือนสุดท้ายของการบริหารงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เพราะในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
211 view 2019-01-31 08:35:26

เดือนมิถุนายน 2562

ท่านผู้อ่านครับ เดือนมิถุนายนเข้าสู่กลางปี 2562 แล้ว ธุรกิจของผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าฯ เป็นอย่างไรบ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยดี มีความเติบโต มีผลกำไรนะครับ
23 view 2019-10-08 08:14:17

เดือนมกราคม 2562

"สวัสดีปีใหม่" ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้เปิดศักราชใหม่ ปี 2562 ก่อนอื่นเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 หอการค้าฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และการดำเนินธุรกิจ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านครับ
230 view 2019-01-31 08:22:22