194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนมกราคม 2564

เปิดศักราชใหม่ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยข่าวดี ที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการรับรองการประเมินจาก สสปน. ให้เป็น MICE City ลำดับที่ 8 จาก 10 เมืองของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับจังหวัดสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับชาติ ซึ่งประโยชน์จากการเป็น MICE Cityจะช่วยนำรายได้มาสู่จังหวัดและชุมชนโดยตรง
8 view 2021-01-19 02:19:50

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนสิงหาคม 2563
31 view 2020-10-02 02:46:20

เดือนธันวาคม 2563

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2563 ปีที่ยากลำบากของใครหลายคน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจต้องปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้จนมาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้ แต่อาจจะเป็นที่ดีของใครหลายคน ขอให้ปี 2564 ที่กำลังจะเข้ามาเป็นปีที่ดีของทุกๆ คนครับ
4 view 2021-01-19 02:14:52

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563
37 view 2020-10-02 02:42:58

เดือนพฤศจิกายน63

หอการค้าฯ กำหนดเปิดตัว YEC รุ่น 5 หลังจากที่เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้เปิดโอกาสให้ YEC รุ่นพี่ เข้ามาสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นน้อง เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ การพัฒนาเครือข่าย พัฒนาศักยภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบทางสังคม
25 view 2020-11-02 04:35:13

เดือนมิถุนายน 2563

เดือนมิถุนายน 2563
30 view 2020-10-02 02:38:59

เดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคม 2563
47 view 2020-10-02 08:17:21

เดือนพฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นระยะเวลานาน และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินว่าปี 2563 น่าจะอยู่ในขั้นวิกฤติแม้จะมีการประเมินว่าครึ่งปีหลังจากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ในเชิงความรู้สึกว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ
70 view 2020-05-08 07:16:59

เดือนกันยายน 2563

เดือนกันยายน 2563
29 view 2020-10-02 07:57:25

เดือนเมษายน 2563

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ได้ทำงานเชิงรุกจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้ออกประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
138 view 2020-04-07 04:31:37