194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนพฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นระยะเวลานาน และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินว่าปี 2563 น่าจะอยู่ในขั้นวิกฤติแม้จะมีการประเมินว่าครึ่งปีหลังจากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ในเชิงความรู้สึกว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ
43 view 2020-05-08 07:16:59

เดือนตุลาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ในเดือนตุลาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วยงานในหลากหลายสังกัดเนื่องจากเป็นฤดูโยกย้ายของกลุ่มข้าราชการ
172 view 2019-10-08 08:21:28

เดือนเมษายน 2563

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ได้ทำงานเชิงรุกจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้ออกประกาศ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
94 view 2020-04-07 04:31:37

เดือนกันยายน 2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
135 view 2019-10-08 08:19:32

กุมภาพันธ์2563

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2563 แล้ว ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งจากกรณีข้อพิพาทของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งหากยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ทั้งภาวะราคาน้ำมัน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกสินค้า
86 view 2020-02-19 09:08:38

เดือนสิงหาคม 2562

หอการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
125 view 2019-10-08 08:17:48

เดือนธันวาคม 2562

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีมีการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างคึกคัก ทั้งการลดราคาสินค้า การจัดกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ มากมาย คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้มากขึ้น
152 view 2020-01-02 06:55:56

เดือนกรกฎาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็น "เมืองกีฬา Sports city" 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ ทำให้มีกิจกรรมด้านกีฬาเกิดขึ้นมากมาย เช่นในเดือนที่ผ่านมา กับกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562"
113 view 2019-10-08 08:16:07

เดือนพฤศจิกายน 2562

หลังจากที่ได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้ชื่อ "เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข"
141 view 2020-01-02 06:52:33

เดือนมิถุนายน 2562

ท่านผู้อ่านครับ เดือนมิถุนายนเข้าสู่กลางปี 2562 แล้ว ธุรกิจของผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าฯ เป็นอย่างไรบ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยดี มีความเติบโต มีผลกำไรนะครับ
101 view 2019-10-08 08:14:17