194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนพฤศจิกายน2561

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ มีข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอุดรธานี น่าสนใจมากมายครับ เริ่มต้นที่ประเด็นการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
20 view 2018-11-01 08:48:51

เดือนมิถุนายน 2561

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ในเดือนมิถุนายนนี้ หอการค้าฯ มีกิจกรรมสำคัญของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ "YEC หอการค้าอุดรธานี รุ่นที่ 4"
82 view 2018-06-11 05:09:28

เดือนตุลาคม 2561

สวัสดีครับ สมาชิกหอการค้าทุกท่าน สำหรับวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มสบายดี ของเราครับ
44 view 2018-10-09 04:06:05

เดือนพฤษภาคม61

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ซึ่งได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยหอการค้าไทยได้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยการเปลี่ยนสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 จาก จังหวัดลำปาง เป็น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
113 view 2018-05-03 07:37:05

เดือนกันยายน 2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารหอการค้าฯ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมสำคัญต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
38 view 2018-10-09 04:04:35

เดือนเมษายน2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ เสร็จไปแล้วสำหรับกิจกรรมสำคัญ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี ประธานหอการค้า, เลขาธิการหอการค้า และเหรัญญิกหอการค้า ร่วมกันแถลงงบดุลบัญชี และการดำเนินกิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
207 view 2018-04-05 01:58:50

เดือนสิงหาคม 2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ผ่านไปแล้วกับวันสำคัญของปวงชนชาวไทย “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา
29 view 2018-10-09 04:02:35

เดือนมีนาคม2561

ท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ ครับ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ที่ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งได้จัดการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร" จากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุดรธานี
230 view 2018-04-05 01:57:06

เดือนกรกฎาคม2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ “ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 4” “นายวรพงศ์ สว่างสุข” พร้อมทั้ง คณะกรรมการ YEC ทั้ง 20 คน ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิก YEC รุ่นที่ 4
87 view 2018-07-02 04:25:46

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้า ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมที่ชาวจังหวัดอุดรธานีให้ความสำคัญ คือ วันที่ระลึกการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี 18 มกราคม 2561 ซึ่งในปีนี้ จังหวัดอุดรธานี ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 125 แล้ว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
154 view 2018-04-05 01:54:35