194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนกรกฎาคม 2560

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ตามที่หอการค้าฯ ได้เปลี่ยนสมัยการบริหารเป็นสมัยที่ 17 และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ตามนโยบาย “สมดุลและชาญฉลาด”
90 view 2017-07-11 07:08:34

เดือนกุมภาพันธ์2560

18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของจังหวัดอุดรธานี "วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี" ซึ่งชาวอุดรธานีทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
181 view 2017-01-31 08:26:20

มิถุนายน 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิก และผู้อ่านทุกท่าน ความเคลื่อนไหวของหอการค้าฯ ในเดือนนี้ ประธานหอการค้าได้แต่งตั้งรองประธานหอการค้าฯ จำนวน 13 ฝ่าย เพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น
140 view 2017-06-09 04:03:33

เดือนมกราคม2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ท่านสมาชิกหอการค้าท่านผู้ประกอบการ และชาวอุดรธานีทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิต ครอบครัว และการดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จขอให้ผลประกอบการดีขึ้นๆตลอดปีนะครับเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วจังหวัดอุดรธานีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในด้านความเติบโตของธุรกิจ
242 view 2017-01-09 03:35:29

พฤษภาคม 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกของภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และมีกระผม “นายปิติ ธรณนิธิกุล” ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง “บรรณาธิการวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ด้วย
121 view 2017-06-09 04:01:15

เดือนธันวาคม2559

แม้จะผ่าน30 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปแล้ว แต่ประชาชนชาวไทย ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้จัดงานในหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
362 view 2017-01-09 03:17:12

เมษายน 2560

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้า และท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิก
114 view 2017-06-09 03:59:18

เดือนพฤศจิกายน2559

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปวงชนชาวไทย ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ปวงชนชาวไทย ตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกทั้งประเทศ แทบทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ ได้จัดกิจกรรมถวายอาลัยแก่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ประชาชนต่างออกมาจับจ่าย หาชุดดำ ชุดไว้ทุกข์ เพื่อไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน
219 view 2017-01-09 02:57:53

เดือนมีนาคม2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าและผู้อ่านทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคม 2560 หอการค้าฯ มีกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 แทนชุดเก่าที่หมดวาระการบริหารงานลง โดยในปีบริหาร 2560-2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการฯ จำนวน 39 คน
242 view 2017-03-02 04:19:53

เดือนตุลาคม59

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ 11 กันยายน ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่น" ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน เพื่อให้สังคมทราบถึงพิษภัยของการคอรัปชั่น โดยในปีนี้ หอการค้าไทย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" โดยหอการค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม
279 view 2016-10-04 09:05:47