194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนเมษายน 2564

จากการเลือกตั้ง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 19 เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้หอการค้า จังหวัดอุดรธานี ได้คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ จำนวน 39 คน พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกและได้มีมติเลือก นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 19
4 view 2021-04-16 02:36:42

เดือนพฤศจิกายน63

หอการค้าฯ กำหนดเปิดตัว YEC รุ่น 5 หลังจากที่เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้เปิดโอกาสให้ YEC รุ่นพี่ เข้ามาสานสัมพันธ์นักธุรกิจรุ่นน้อง เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ การพัฒนาเครือข่าย พัฒนาศักยภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบทางสังคม
62 view 2020-11-02 04:35:13

เดือนมีนาคม 2564

เดือนมีนาคมนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมเวลาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
5 view 2021-04-16 02:32:30

เดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคม 2563
84 view 2020-10-02 08:17:21

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2654 แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 แต่จังหวัดอุดรธานี ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย เพียงแต่กิจกรรมจะแตกต่างออกไปจากปีที่ผ่านมา
4 view 2021-04-16 02:27:37

เดือนกันยายน 2563

เดือนกันยายน 2563
60 view 2020-10-02 07:57:25

เดือนมกราคม 2564

เปิดศักราชใหม่ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยข่าวดี ที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการรับรองการประเมินจาก สสปน. ให้เป็น MICE City ลำดับที่ 8 จาก 10 เมืองของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับจังหวัดสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับชาติ ซึ่งประโยชน์จากการเป็น MICE Cityจะช่วยนำรายได้มาสู่จังหวัดและชุมชนโดยตรง
43 view 2021-01-19 02:19:50

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนสิงหาคม 2563
57 view 2020-10-02 02:46:20

เดือนธันวาคม 2563

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2563 ปีที่ยากลำบากของใครหลายคน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจต้องปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้จนมาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้ แต่อาจจะเป็นที่ดีของใครหลายคน ขอให้ปี 2564 ที่กำลังจะเข้ามาเป็นปีที่ดีของทุกๆ คนครับ
37 view 2021-01-19 02:14:52

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563
68 view 2020-10-02 02:42:58