194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

กุมภาพันธ์2563

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2563 แล้ว ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งจากกรณีข้อพิพาทของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งหากยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ทั้งภาวะราคาน้ำมัน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกสินค้า
21 view 2020-02-19 09:08:38

เดือนสิงหาคม 2562

หอการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
79 view 2019-10-08 08:17:48

เดือนธันวาคม 2562

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีมีการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างคึกคัก ทั้งการลดราคาสินค้า การจัดกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ มากมาย คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้มากขึ้น
74 view 2020-01-02 06:55:56

เดือนกรกฎาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็น "เมืองกีฬา Sports city" 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ ทำให้มีกิจกรรมด้านกีฬาเกิดขึ้นมากมาย เช่นในเดือนที่ผ่านมา กับกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562"
66 view 2019-10-08 08:16:07

เดือนพฤศจิกายน 2562

หลังจากที่ได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้ชื่อ "เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข"
65 view 2020-01-02 06:52:33

เดือนมิถุนายน 2562

ท่านผู้อ่านครับ เดือนมิถุนายนเข้าสู่กลางปี 2562 แล้ว ธุรกิจของผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าฯ เป็นอย่างไรบ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยดี มีความเติบโต มีผลกำไรนะครับ
64 view 2019-10-08 08:14:17

เดือนตุลาคม 2562

จังหวัดอุดรธานี ในเดือนตุลาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหน่วยงานในหลากหลายสังกัดเนื่องจากเป็นฤดูโยกย้ายของกลุ่มข้าราชการ
104 view 2019-10-08 08:21:28

เดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีและอีก 76 จังหวัดของประเทศได้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญนี้ คือการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
245 view 2019-05-09 09:01:22

เดือนกันยายน 2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
90 view 2019-10-08 08:19:32

เดือนเมษายน 2562

เดือนเมษายน ยังถือเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดของทุกๆ ปี ทั้งอุณหภูมิที่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดการณ์อุณหภูมิความร้อนปีนี้น่าจะสูงถึง 43 องศา และในปี 2562 นี้
170 view 2019-04-02 03:50:50