194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนพฤษภาคม61

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ซึ่งได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยหอการค้าไทยได้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยการเปลี่ยนสถานที่จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 จาก จังหวัดลำปาง เป็น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
17 view 2018-05-03 07:37:05

เดือนธันวาคม 2560

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยประธานและคณะกรรมการฯ เดินทางร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปี 2560 จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัลระดับประเทศ ประกอบด้วย รางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 9
177 view 2018-01-09 09:11:37

เดือนเมษายน2561

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ เสร็จไปแล้วสำหรับกิจกรรมสำคัญ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี ประธานหอการค้า, เลขาธิการหอการค้า และเหรัญญิกหอการค้า ร่วมกันแถลงงบดุลบัญชี และการดำเนินกิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
57 view 2018-04-05 01:58:50

เดือนพฤศจิกายน 2560

ท่านผู้อ่านครับ เพิ่งผ่านพ้นพิธีสำคัญยิ่งใหญ่ของประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่า ประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้
233 view 2017-11-06 04:25:14

เดือนมีนาคม2561

ท่านผู้อ่าน และสมาชิกหอการค้าฯ ครับ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ที่ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งได้จัดการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "โจทย์ใหญ่!! เมืองอุดร" จากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุดรธานี
56 view 2018-04-05 01:57:06

เดือนตุลาคม 2560

ท่านผู้อ่านครับ เดือนตุลาคม 2560 เป็นอีกเดือนที่ชาวไทยทุกคน ต้องตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกอีกครั้ง เนื่องจาก จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวง รัชกาลที่ 9”
206 view 2017-11-06 04:23:18

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้า ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมที่ชาวจังหวัดอุดรธานีให้ความสำคัญ คือ วันที่ระลึกการก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี 18 มกราคม 2561 ซึ่งในปีนี้ จังหวัดอุดรธานี ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 125 แล้ว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
51 view 2018-04-05 01:54:35

เดือนกันยายน 2560

ท่านผู้อ่านครับ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จัดว่าเป็นเดือนที่จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการเดินทางมาร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้บริหารระดับสูง ทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิศกุล ที่เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล
215 view 2017-11-06 04:20:37

เดือนมกราคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านสมาชิกหอการค้า และท่านผู้อ่าน ก่อนอื่นต้องขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อวยพรให้ทุกท่าน มีความสุข สมปรารถนา ค้าขายร่ำรวย การงานเจริญก้าวหน้านะครับ
183 view 2018-01-09 09:13:50

เดือนสิงหาคม 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้า ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ ได้จัดทำเป็นฉบับพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกหอการค้าและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560
216 view 2017-11-06 04:18:07