194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

มกราคม 2551

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสิ้นพระชนม์ ปวงชนชาวไทยต่างร่วมถวายความอาลัยโดยการไว้ทุกข์ถวายพระองค์ท่าน ทั้งงดกิจกรรมบันเทิง และสวมชุดสีขาว ดำ เป็นเวลา 100 วัน
1989 view 2008-01-25 14:58:20

สิงหาคม 2550

เดือนสิงหาคม มีวันสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทย วันที่ 12 สิงหาคม คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ?วันแม่แห่งชาติ? เป็นโอกาสสำหรับลูก ๆ ทุกคนที่จะแสดงความรักแม่โดยการมอบสิ่ง มอบความรักที่มีต่อแม่ แต่อย่าลืมว่าการรักแม่ไม่ได้ทำกันเพียงแค่วันเดียวจบนะครับ....
2002 view 2007-08-30 16:08:55

ธันวาคม 2550

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันการจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อองค์พระประมุข ประกาศให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่าคนไทยรัก และเคารพในหลวงเพียงใด หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน และในโอกาสนี้ขอถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
2313 view 2007-12-17 13:13:53

กรกฎาคม 2550

ช่วงเดือน........... ถึงเดือน.............. ของทุกๆ ปี จะเป็นฤดูฝนที่ชาวไร่ ชาวนาตั้งหน้าตั้งตารอคอย ให้ฝนตกลงมาจะได้ไถนา หว่าน ดำ ต้นข้าว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวอุดรฯ และชาวไทยทั้งประเทศ แต่ในปีนี้ไม่ทราบว่าเกิดวิกฤตประการใด จนป่านนี้ฝนฟ้าที่เคยตกต้องตามฤดูกาลกลับไม่ตกเอาซะดื้อๆ ผลกระทบก็เกิดแก่เกษตรกรชาวไทยที่ตั้งหน้ารอฝนฟ้า เกิดความแห้งแล้งแทบจะทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เห็นตกสักทีหากถึงที่สุดแล้วคงต้องขอให้ส่วนราชการได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไทยต่อไป แต่ถึงฝนจะแล้ง น้ำจะแห้งอย่างไรก็ขอให้คนไทยอย่าได้แล้งน้ำใจเป็นพอ ดังบทเพลงที่ว่า ?รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย.........?
tag : ช่วงเดือน........... ถึงเดือน.............. ของทุกๆ ปี จะเป็นฤดูฝนที่ชาวไร่ ชาวนาตั้งหน้าตั้งตารอคอย ให้ฝนตกลงมาจะได้ไถนา หว่าน ดำ ต้นข้าว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวอุดรฯ และชาวไทยทั้งประเทศ แต่ในปีนี้ไม่ทราบว่าเกิดวิกฤตประการใด จนป่านนี้ฝนฟ้าที่เคยตกต้องตามฤดูกาลกลับไม่ตกเอาซะดื้อๆ ผลกระทบก็เกิดแก่เกษตรกรชาวไทยที่ตั้งหน้ารอฝนฟ้า เกิดความแห้งแล้งแทบจะทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เห็นตกสักทีหากถึงที่สุดแล้วคงต้องขอให้ส่วนราชการได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไทยต่อไป แต่ถึงฝนจะแล้ง น้ำจะแห้งอย่างไรก็ขอให้คนไทยอย่าได้แล้งน้ำใจเป็นพอ ดังบทเพลงที่ว่า ?รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย.........?
2444 view 2007-07-27 10:10:48

พฤศจิกายน 2550

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าได้เดินทางไปร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งท่านก็ได้ให้โอวาท การดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราชาวหอการค้าจะขอน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป
2182 view 2007-11-23 13:28:18

มิถุนายน 2550

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วประเทศไทยที่ชะลอตัว และมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขึ้น เห็นจะมาจากภาวการณ์เมืองที่ยังไม่ลงตัว แม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
2076 view 2007-06-30 01:35:53

ตุลาคม2550

tag :
1820 view 2007-10-26 11:37:16

พฤษภาคม 2550

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะนักธุรกิจพี่น้องชาวอุดรธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการลงทุนแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ หอการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ท่านใดที่เข้าร่วมการสัมมนาก็น่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้กันมากขึ้น
tag : ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะนักธุรกิจพี่น้องชาวอุดรธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการลงทุนแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ หอการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ท่านใดที่เข้าร่วมการสัมมนาก็น่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้กันมากขึ้น
2733 view 2007-06-09 18:44:08

กันยายน2550

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า หอการค้าได้ตระหนักดีถึงบทบาท ภารกิจของหอการค้าในการผลักดันเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัว และดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพตามกำลังความสามารถที่หอการค้าจะทำได้ ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในหลายๆ สมัยที่ผ่านมา ต่างก็ได้อุทิศเวลา และความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
1923 view 2007-09-25 15:33:32