194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

สิงหาคม 2550

เดือนสิงหาคม มีวันสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทย วันที่ 12 สิงหาคม คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ?วันแม่แห่งชาติ? เป็นโอกาสสำหรับลูก ๆ ทุกคนที่จะแสดงความรักแม่โดยการมอบสิ่ง มอบความรักที่มีต่อแม่ แต่อย่าลืมว่าการรักแม่ไม่ได้ทำกันเพียงแค่วันเดียวจบนะครับ....
1977 view 2007-08-30 16:08:55

มิถุนายน 2550

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วประเทศไทยที่ชะลอตัว และมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขึ้น เห็นจะมาจากภาวการณ์เมืองที่ยังไม่ลงตัว แม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
2028 view 2007-06-30 01:35:53

กรกฎาคม 2550

ช่วงเดือน........... ถึงเดือน.............. ของทุกๆ ปี จะเป็นฤดูฝนที่ชาวไร่ ชาวนาตั้งหน้าตั้งตารอคอย ให้ฝนตกลงมาจะได้ไถนา หว่าน ดำ ต้นข้าว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวอุดรฯ และชาวไทยทั้งประเทศ แต่ในปีนี้ไม่ทราบว่าเกิดวิกฤตประการใด จนป่านนี้ฝนฟ้าที่เคยตกต้องตามฤดูกาลกลับไม่ตกเอาซะดื้อๆ ผลกระทบก็เกิดแก่เกษตรกรชาวไทยที่ตั้งหน้ารอฝนฟ้า เกิดความแห้งแล้งแทบจะทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เห็นตกสักทีหากถึงที่สุดแล้วคงต้องขอให้ส่วนราชการได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไทยต่อไป แต่ถึงฝนจะแล้ง น้ำจะแห้งอย่างไรก็ขอให้คนไทยอย่าได้แล้งน้ำใจเป็นพอ ดังบทเพลงที่ว่า ?รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย.........?
tag : ช่วงเดือน........... ถึงเดือน.............. ของทุกๆ ปี จะเป็นฤดูฝนที่ชาวไร่ ชาวนาตั้งหน้าตั้งตารอคอย ให้ฝนตกลงมาจะได้ไถนา หว่าน ดำ ต้นข้าว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวอุดรฯ และชาวไทยทั้งประเทศ แต่ในปีนี้ไม่ทราบว่าเกิดวิกฤตประการใด จนป่านนี้ฝนฟ้าที่เคยตกต้องตามฤดูกาลกลับไม่ตกเอาซะดื้อๆ ผลกระทบก็เกิดแก่เกษตรกรชาวไทยที่ตั้งหน้ารอฝนฟ้า เกิดความแห้งแล้งแทบจะทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่เห็นตกสักทีหากถึงที่สุดแล้วคงต้องขอให้ส่วนราชการได้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไทยต่อไป แต่ถึงฝนจะแล้ง น้ำจะแห้งอย่างไรก็ขอให้คนไทยอย่าได้แล้งน้ำใจเป็นพอ ดังบทเพลงที่ว่า ?รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย.........?
2409 view 2007-07-27 10:10:48

พฤษภาคม 2550

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะนักธุรกิจพี่น้องชาวอุดรธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการลงทุนแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ หอการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ท่านใดที่เข้าร่วมการสัมมนาก็น่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้กันมากขึ้น
tag : ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะนักธุรกิจพี่น้องชาวอุดรธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการลงทุนแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ หอการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ท่านใดที่เข้าร่วมการสัมมนาก็น่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้กันมากขึ้น
2672 view 2007-06-09 18:44:08