194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เมษายน 2560

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้า และท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิก
606 view 2017-06-09 03:59:18

เดือนพฤศจิกายน2559

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปวงชนชาวไทย ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ปวงชนชาวไทย ตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกทั้งประเทศ แทบทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ ได้จัดกิจกรรมถวายอาลัยแก่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ประชาชนต่างออกมาจับจ่าย หาชุดดำ ชุดไว้ทุกข์ เพื่อไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน
579 view 2017-01-09 02:57:53

เดือนมีนาคม2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าและผู้อ่านทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคม 2560 หอการค้าฯ มีกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 แทนชุดเก่าที่หมดวาระการบริหารงานลง โดยในปีบริหาร 2560-2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการฯ จำนวน 39 คน
719 view 2017-03-02 04:19:53

เดือนตุลาคม59

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ 11 กันยายน ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่น" ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน เพื่อให้สังคมทราบถึงพิษภัยของการคอรัปชั่น โดยในปีนี้ หอการค้าไทย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" โดยหอการค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม
646 view 2016-10-04 09:05:47

เดือนกุมภาพันธ์2560

18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของจังหวัดอุดรธานี "วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี" ซึ่งชาวอุดรธานีทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
558 view 2017-01-31 08:26:20

เดือนสิงหาคม 2559

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร”สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งหอการค้าฯ คาดว่า โครงการนี้ จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสหกรณ์การเกษตร และให้สมาชิกมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
664 view 2016-08-08 05:12:08

เดือนมกราคม2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ท่านสมาชิกหอการค้าท่านผู้ประกอบการ และชาวอุดรธานีทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิต ครอบครัว และการดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จขอให้ผลประกอบการดีขึ้นๆตลอดปีนะครับเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วจังหวัดอุดรธานีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในด้านความเติบโตของธุรกิจ
640 view 2017-01-09 03:35:29

เดือนกรกฎาคม 2559

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าทุกท่าน เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.อุดรธานี ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี
754 view 2016-07-07 09:18:29

เดือนธันวาคม2559

แม้จะผ่าน30 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปแล้ว แต่ประชาชนชาวไทย ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้จัดงานในหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
953 view 2017-01-09 03:17:12

มิถุนายน 2559

ท่านผู้อ่านครับ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีเกิดพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือน สถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี ได้รับความเสียหายถึง 9 อำเภอ รวมกว่า 1,000 ครัวเรือน
626 view 2016-06-15 02:53:26