194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนกันยายน 2560

ท่านผู้อ่านครับ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จัดว่าเป็นเดือนที่จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการเดินทางมาร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้บริหารระดับสูง ทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิศกุล ที่เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล
565 view 2017-11-06 04:20:37

เมษายน 2560

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้า และท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิก
647 view 2017-06-09 03:59:18

เดือนสิงหาคม 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้า ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ ได้จัดทำเป็นฉบับพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกหอการค้าและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560
755 view 2017-11-06 04:18:07

เดือนมีนาคม2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าและผู้อ่านทุกท่าน สำหรับเดือนมีนาคม 2560 หอการค้าฯ มีกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 แทนชุดเก่าที่หมดวาระการบริหารงานลง โดยในปีบริหาร 2560-2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการฯ จำนวน 39 คน
751 view 2017-03-02 04:19:53

เดือนกรกฎาคม 2560

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ตามที่หอการค้าฯ ได้เปลี่ยนสมัยการบริหารเป็นสมัยที่ 17 และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ตามนโยบาย “สมดุลและชาญฉลาด”
606 view 2017-07-11 07:08:34

เดือนกุมภาพันธ์2560

18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของจังหวัดอุดรธานี "วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี" ซึ่งชาวอุดรธานีทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี
603 view 2017-01-31 08:26:20

มิถุนายน 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิก และผู้อ่านทุกท่าน ความเคลื่อนไหวของหอการค้าฯ ในเดือนนี้ ประธานหอการค้าได้แต่งตั้งรองประธานหอการค้าฯ จำนวน 13 ฝ่าย เพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น
754 view 2017-06-09 04:03:33

เดือนมกราคม2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ท่านสมาชิกหอการค้าท่านผู้ประกอบการ และชาวอุดรธานีทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิต ครอบครัว และการดำเนินธุรกิจ ประสบผลสำเร็จขอให้ผลประกอบการดีขึ้นๆตลอดปีนะครับเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วจังหวัดอุดรธานีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในด้านความเติบโตของธุรกิจ
691 view 2017-01-09 03:35:29

พฤษภาคม 2560

สวัสดีครับท่านสมาชิกหอการค้าฯ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกของภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2560-2561 โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และมีกระผม “นายปิติ ธรณนิธิกุล” ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง “บรรณาธิการวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ด้วย
622 view 2017-06-09 04:01:15

เดือนธันวาคม2559

แม้จะผ่าน30 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปแล้ว แต่ประชาชนชาวไทย ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้จัดงานในหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
1021 view 2017-01-09 03:17:12