194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่จังหวัดอุดรธานี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
723 view 2016-05-03 06:26:53

กันยายน 2558

ท่านผู้อ่านครับ เมื่อต้นปี 2558 คณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ สมัยที่ 15 ได้เข้ารับตำแหน่ง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานหอการค้าฯ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี
917 view 2015-09-07 07:48:23

เดือนเมษายน2559

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิกหอการค้า ที่จะได้พบปะพูดคุย ในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ ความเติบโตของเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
874 view 2016-03-30 08:15:00

เดือนสิงหาคม 2558

ท่านผู้อ่านครับ เดือนนี้เป็นห้วงที่ชาวไทยให้ความสำคัญนั่นคือ “วันแม่แห่งชาติ” ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ในปี 2558 นี้
923 view 2015-08-10 04:13:04

เดือนมีนาคม 2559

ท่านผู้อ่านครับ เดือนมีนาคมนี้ หอการค้าฯ เรามีกิจกรรมสำคัญนั่นคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นช่องทางในการแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น วิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งภาคเศรษฐกิจจังหวัด และธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น
811 view 2016-03-03 08:30:39

เดือนกรกฎาคม 2558

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก ในห้วงนี้ จังหวัดอุดรธานีมีเรื่องราวที่น่าสนใจชวนติดตามเกิดขึ้นมากมาย เริ่มที่ เมื่อเร็วๆ นี้
1426 view 2015-08-10 04:11:17

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ ฮวดใช้ ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ มี่เทศกาลสำคัญ ซึ่งก็คือ “ตรุษจีน” ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหญ่ของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีโดยจังหวัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายเช่นทุกปีที่ผ่านมา หอการค้าฯ ขออวยพรให้ทุกท่าน เฮงๆ รวยๆ กันถ้วนหน้า นะครับ
735 view 2016-02-11 06:37:57

เดือนมิถุนายน 2558

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่กลางปี 2558 แล้ว ธุรกิจของท่านสมาชิกหอการค้าฯ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ส่วนภาพรวมตลาดเมืองอุดรธานี ถือว่าไปได้เรื่อยๆ นะครับ และเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่จากค่ายโตโยต้า ซึ่งผู้แทนจำหน่ายทั้ง 3 รายในจังหวัดอุดรธานี ต่างได้จัดงานเปิดตัวกันอย่างคึกคัก คาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นตลาด กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองเกษตรกรรม รวมทั้งมีธุรกิจยางพารา ซึ่งคาดว่าการเปิดตัวรถยนต์ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นตลาดได้เป็นอย่างดี
tag : สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่กลางปี 2558 แล้ว ธุรกิจของท่านสมาชิกหอการค้าฯ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ส่วนภาพรวมตลาดเมืองอุดรธานี ถือว่าไปได้เรื่อยๆ นะครับ และเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่จากค่ายโตโยต้า ซึ่งผู้แทนจำหน่ายทั้ง 3 รายในจังหวัดอุดรธานี ต่างได้จัดงานเปิดตัวกันอย่างคึกคัก คาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นตลาด กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองเกษตรกรรม รวมทั้งมีธุรกิจยางพารา ซึ่งคาดว่าการเปิดตัวรถยนต์ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นตลาดได้เป็นอย่างดี
1018 view 2015-06-02 09:40:39

เดือน มกราคม 2559

จากการรวมตัวกันของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้เพื่อผลักดันร่วมกับภาครัฐบาล ในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตัวให้เกินร้อยละ 4 ในปี 2559
821 view 2016-01-05 07:10:04

เดือนพฤษภาคม 2558

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ใกล้เข้ามาทุกขณะกับการจัดงาน “สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ” ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน
1136 view 2015-05-13 07:20:55