194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เมษายน 2554

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหอการค้า สมัยที่ 14
2050 view 2011-04-14 13:07:20

ตุลาคม 2553

กิจกรรมสำคัญระดับประเทศของหอการค้าไทยและหอการค้าทั่วประเทศ คือ สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมสมองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
2048 view 2010-10-26 16:08:41

กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวสุดเศร้าของชาวพุทธขณะนี้ คือการละสังขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
2711 view 2011-02-25 15:50:23

กันยายน 2553

ปลายสิงหาคม 53 ที่ผ่านมา ชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ต่างตื่นเต้นและชื่นชมมหกรรมยิ่งใหญ่ ?งานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค@อุดรธานี? นับเป็นงานแฟร์ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ซึ่งเป็นการดำเนินการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
1988 view 2010-09-28 13:52:00

มกราคม 2554

สวัสดีปีใหม่ 2554 ในนามคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขออวยพรให้สมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน จงประสบความสุข สมหวัง หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้า เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ทุกๆท่าน
2741 view 2011-02-04 11:44:51

สิงหาคม 2553

ในรอบหนึ่งปี มีเดือนมหามงคลที่สำคัญยิ่ง สำหรับปวงชนชาวไทย คือ เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ พสกนิกรชาวไทย ต่างรอคอยชื่นชมพระบารมี เพื่อถวายราชสักการะและแสดงความจงรักภักดีต่อทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งในเดือนสิงหาคม ปี 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา
2362 view 2010-08-24 11:47:04

ธันวาคม 2553

บก.ใคร่ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 13 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนได้รับรางวัล ?หอการค้ายอดเยี่ยม?อีกครั้ง
2317 view 2010-12-30 10:22:27

กรกฎาคม 2553

?งาน SMEs ไทยเข้มแข็ง? ที่ยูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคมที่เพิ่งเสร็จสิ้น โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2149 view 2010-07-30 11:19:12

พฤศจิกายน 2553

วาระ 2 ปีของกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 13 โดยการนำของ คุณธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ใกล้จะครบวาระภายในสิ้นปี 2553 แล้ว แต่กิจกรรมระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.53 ต่อเนื่องช่วงรักษาการเดือนมกราคม 2554
1913 view 2010-11-25 10:11:01

มิถุนายน 2553

?ขอความสุขของเรา จงคืนกลับมา...? เพลงไพเราะ ที่ฟังกันบ่อยมากในระยะนี้ ดูมีความหมายลึกซึ้งตรงใจคนไทยมากที่สุด ในสภาวะที่บ้านเมืองของเรา ต้องการพลังความสามัคคี ความกลมเกลียว ปรองดอง ความสงบสุขพร้อมรอยยิ้ม
2182 view 2010-06-30 15:04:56