194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

กันยายน-ตุลาคม2554

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ชาวหอการค้าได้สูญเสียคนดียิ่งท่านหนึ่งคือ ท่านดุสิต นนทนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย แม้ท่านจะจากไปแล้วแต่ได้ฝากผลงานที่เป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมาย
2110 view 2011-09-27 03:27:44

เมษายน 2554

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหอการค้า สมัยที่ 14
2080 view 2011-04-14 13:07:20

สิงหาคม

วันที่ 21สิงหาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ผมจึงใช้พื้นที่นี้ขออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และเพื่อนๆ สมาชิกหอการค้าที่เกิดในเดือนสิงหาคม
2593 view 2011-08-29 04:23:37

กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวสุดเศร้าของชาวพุทธขณะนี้ คือการละสังขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
2750 view 2011-02-25 15:50:23

กรกฎาคม 2554

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอร่วมถวายพระพรแด่พระแม่ฟ้าแห่งแผ่นดินเนื่องวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
4630 view 2011-07-27 06:17:36

มกราคม 2554

สวัสดีปีใหม่ 2554 ในนามคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขออวยพรให้สมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน จงประสบความสุข สมหวัง หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้า เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ทุกๆท่าน
2774 view 2011-02-04 11:44:51

พฤษภาคม 2554

เดือน พฤษภาคมนี้ทั้งประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเนื่องจากโรงเรียนเปิด เทอมแล้ว ช่วงปลายเดือนรัฐบาลก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน ในส่วนของจังหวัดอุดรเองมีการลงทุนขนาดใหญ่
2783 view 2011-05-30 15:30:32

ธันวาคม 2553

บก.ใคร่ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 13 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนได้รับรางวัล ?หอการค้ายอดเยี่ยม?อีกครั้ง
2347 view 2010-12-30 10:22:27

แนะนำตัวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านหลังจากเราได้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย
2177 view 2011-04-27 12:00:30

พฤศจิกายน 2553

วาระ 2 ปีของกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 13 โดยการนำของ คุณธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ใกล้จะครบวาระภายในสิ้นปี 2553 แล้ว แต่กิจกรรมระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.53 ต่อเนื่องช่วงรักษาการเดือนมกราคม 2554
1950 view 2010-11-25 10:11:01