194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สิงหาคม 2551

           แม้ฤดูฝนจะก้าวย่างเข้ามา ยังความชุ่มชื่นให้กับสรรพสิ่งบนโลก ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีเพราะได้รับน้ำฝนประพรมเป็นระยะๆ ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มขึ้นอีกครั้ง 

          แต่น้ำฝนอันฉ่ำเย็นก็ไม่สามารถลดอุณหภูมิทางการเมืองลงได้ เหตุการณ์ความคิดเห็นไม่ตรงกันแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่าย จนกลับกลายเป็นความรุนแรงกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเราทุกขณะ เมืองอุดรธานีเรียกได้ว่าเป็นเมืองธรรมะ น่าแปลกใจที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น อดีตที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน

          หรือคำว่า “รู้รักสามัคคี” จะใช้ไม่ได้ในยุคนี้ สมัยนี้เสียแล้ว หากคนเรารู้จักคำว่า “หน้าที่” ปฏิบัติตนเป็นประชาชนที่ดี รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยความสงบ แม้ความคิดเห็นนั้นจะไม่ตรงกับความคิดเห็นเรา และแสดงความคิดเห็นของเราบ้างในบางโอกาสที่ทำได้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

          ความคิดเห็นไม่ตรงกัน อย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิด ควรคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ การเปลี่ยนความคิดคนอื่นให้คล้อยตามเราเป็นเรื่องยาก อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ วิธีที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนความคิดของเรา หากต้องการให้คนอื่นยอมรับความคิดของเรา เราควรยอมรับความคิดเห็นของเขาก่อน ทำความเข้าใจความคิดเห็นของเขาให้ได้ และยอมรับด้วยความจริงใจ 12 สิงหา เป็นวันแม่แห่งชาติ ทำไมเราไม่ทำความดีเพื่อแม่ของเรา เพื่อแม่หลวงของชาติ

"อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา"

         คือลักษณะสามประการที่พระพุทธเจ้าค้นพบ พร้อมกับนำมาชี้ให้มนุษย์ตาสว่างขึ้น ในโลกนี้ จักรวาลนี้ หรือจักรวาลไหนๆ สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดคงที่ มนุษย์เกิดจากเซลล์ตัวเชื้อผสมกับเซลล์ไข่ ได้รับอาหารจากมารดา คลอดออกมา ดื่มกิน เติบโต เปลี่ยนแปลงจนแก่เฒ่าแล้วก็ตาย แตกดับกลับเป็นผงธุลี คืนทุกสิ่งไปให้กับธรรมชาติ ภูเขา หินหินผาที่ว่าแข็งแกร่งแท้ที่จริงก็เสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

         ถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจความจริง เอาใจเข้าไปยึดติดกับอะไรต่อมิอะไรอย่างตายตัว ความเป็นเจ้าของ ความเป็นตัวเราของเรา พอใจ โกรธเกลียดจึงติดตามเล่นตลกกับจิตใจมนุษย์ที่รู้ไม่เท่าทัน

...สาธุ...