194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กุมภาพันธ์ 52

          ถือเป็นเดือนท้ายๆ ในการบริหารงานของกรรมการหอการค้าสมัยที่ 12 แล้ว ปัจจุบันอยู่ในช่วงรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้ โดยวารสารหอการค้าได้เผยโฉมหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้า สมัยที่ 13 จำนวน 36 คน แต่จะมีเพียง 29 คนเท่านั้นที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการหอการค้า ฉะนั้นสมาชิกหอการค้าท่านใดที่มีสิทธิ์มีเสียง ก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันเยอะๆ นะครับ

          และหลังจากนั้นก็ประชุมใหญ่รับฟังรายงานการดำเนินการในรอบปี 2551-52 รวมทั้งผลงานตลอด 25 ปีของหอการค้า เย็นวันเดียวกันเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นองค์ปฐก บรรยายให้ความรู้และทิศทางเศรษฐกิจปี 2552 เรียกว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัว” เลยทีเดียว

          ภายหลังจากงานใหญ่ๆ ของหอการค้าเสร็จสิ้นไปแล้ว นักบัญชีอาชีพก็เตรียมตัวสำหรับการอบรมบัญชี ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมบัญชีหลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนส่งงบการเงิน 2552” สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมด้านบัญชีได้ 6.30 ชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยสมาชิกรับสิทธิพิเศษชำระค่าลงทะเบียนเพียง 900 บาท ส่วนบุคคลทั่วไปลงทะเบียน 1,200 บาท ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นักบัญชีรับอนุญาต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัด นะครับ

           จะเห็นได้ว่าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้พยายามผลักดันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อให้จังหวัดของเราได้เจริญรุดหน้า บุคลากรมีศักยภาพ และหอการค้าจะยังคงทำงานเพื่อสังคมต่อไป