194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พฤษภาคม52


กรรมการบริหารหอการค้าใหม่ กับ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

 

         การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 ซึ่งขณะนี้พวกเราได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ามาร่วมกันพัฒนาหอการค้าจังหวัดอุดรธานีให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง โดยมีความมุ่งหมายที่จะร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน 

 

           หลังการหยุดสงกรานต์ที่ยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้ทุกท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่คงต้องจัดเตรียมกลยุทธ แผนงาน ทางการค้าใหม่ จากปัญหาด้านการเมืองที่เกิดขึ้นพวกเราควรร่วมกันหาทางออกเพื่อประคับประคองธุรกิจต่างๆ ให้อยู่รอดต่อไป

 หนังสือพิมพ์หอการค้าอุดรธานีและเว็บไซด์หอการค้าอุดรธานี (www.udonechamber.com) จะเป็นสื่อกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ท่านซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนงานในอนาคตไม่มากก็น้อย

 

Image

 

อิทธิพล  สัจจะไพบูลย์
ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี