194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สิงหาคม 2552

          สิงหาคม เป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่ง  ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร่วมถวายพระพรและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 ปีมหาราชินี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ขอขอบคุณ สมาคม องค์กร ชมรม สโมสร หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมถวายพระพร ในวารสารหอการค้าอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งปรากฏการณ์ที่ชาวอุดรธานีร่วมแสดงออกครั้งนี้ ย่อมบ่งบอกถึงลักษณะความเชื่อมโยง ความเข้มแข็งด้านสังคม ความร่วมมือ ความสามัคคีของชาวอุดรธานีได้เป็นอย่างดี  และในโอกาสนี้ ทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ต้องขอแสดงความยินดีต่อนักธุรกิจสตรีชาวอุดรธานี ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดประวัติที่น่าสนใจ  ซึ่งเราได้นำเสนอในวารสารฉบับเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำวารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจการค้าของชาวอุดรธานี   และประสานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งวารสารถึงสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศทุกเดือนนั้น  เป็นการส่งมอบให้ฟรี โดยมิได้จำหน่าย ซึ่งการพัฒนางานประชาสัมพันธ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุน ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารและงบประมาณ ดังนั้น การสนับสนุนลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหอการค้า จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สมาชิกทุกท่านควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง และเราใคร่ขอเชิญชวนให้ชาวอุดรธานี พิจารณาอุดหนุนร้านค้าและสินค้าของชาวอุดรธานีให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่พี่น้องของเรา นักธุรกิจห้องแถว สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย

           ในวารสารเดือนสิงหาคม เราได้เพิ่มข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาเที่ยวอุดรธานี โดยมีเวลาจำกัดระยะสั้น โปรแกรมนำเสนอครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวอุดรได้ภายใน 1 วัน พร้อมแนะนำแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานี 7 แห่งที่นักท่องเที่ยว ควรแวะกราบไหว้สักการะ นอกจากนี้ เราได้เพิ่มข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประโยชน์ของนักธุรกิจและเกษตรกรที่สนใจ ข้อมูลด้านไอทีที่ทันสมัยให้ท่านได้ศึกษาเพื่อให้ทันเทคโนโลยี สุดท้ายนี้ หากสมาชิกมีข้อแนะนำใดๆ เพิ่มเติม โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 042-242693 โทรสาร 042-243666  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Image