สิงหาคม 2552

  • Print
Share on facebook

          สิงหาคม เป็นเดือนที่สำคัญอีกเดือนหนึ่ง  ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร่วมถวายพระพรและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 ปีมหาราชินี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ขอขอบคุณ สมาคม องค์กร ชมรม สโมสร หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมถวายพระพร ในวารสารหอการค้าอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งปรากฏการณ์ที่ชาวอุดรธานีร่วมแสดงออกครั้งนี้ ย่อมบ่งบอกถึงลักษณะความเชื่อมโยง ความเข้มแข็งด้านสังคม ความร่วมมือ ความสามัคคีของชาวอุดรธานีได้เป็นอย่างดี  และในโอกาสนี้ ทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ต้องขอแสดงความยินดีต่อนักธุรกิจสตรีชาวอุดรธานี ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งมีรายละเอียดประวัติที่น่าสนใจ  ซึ่งเราได้นำเสนอในวารสารฉบับเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำวารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจการค้าของชาวอุดรธานี   และประสานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งวารสารถึงสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศทุกเดือนนั้น  เป็นการส่งมอบให้ฟรี โดยมิได้จำหน่าย ซึ่งการพัฒนางานประชาสัมพันธ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุน ทั้งด้านข้อมูลข่าวสารและงบประมาณ ดังนั้น การสนับสนุนลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหอการค้า จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สมาชิกทุกท่านควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง และเราใคร่ขอเชิญชวนให้ชาวอุดรธานี พิจารณาอุดหนุนร้านค้าและสินค้าของชาวอุดรธานีให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่พี่น้องของเรา นักธุรกิจห้องแถว สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย

           ในวารสารเดือนสิงหาคม เราได้เพิ่มข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาเที่ยวอุดรธานี โดยมีเวลาจำกัดระยะสั้น โปรแกรมนำเสนอครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวอุดรได้ภายใน 1 วัน พร้อมแนะนำแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรธานี 7 แห่งที่นักท่องเที่ยว ควรแวะกราบไหว้สักการะ นอกจากนี้ เราได้เพิ่มข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประโยชน์ของนักธุรกิจและเกษตรกรที่สนใจ ข้อมูลด้านไอทีที่ทันสมัยให้ท่านได้ศึกษาเพื่อให้ทันเทคโนโลยี สุดท้ายนี้ หากสมาชิกมีข้อแนะนำใดๆ เพิ่มเติม โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 042-242693 โทรสาร 042-243666  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Image

 

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap