194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ตุลาคม 2552

          ตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนสำคัญอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่าน ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย มีมากมายยิ่งใหญ่คณานับ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคน ต้องตระหนักและมีจิตสำนึกตลอดเวลาด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในการร่วมมือสร้างความสามัคคีกัน ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว ในการพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความสุขของลูกหลานในอนาคตข้างหน้าสืบไป

          เหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอีกเรื่องหนึ่ง คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน+6 หรือ อาเซียนซัทมิท ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่ ชะอำ-หัวหิน ซึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ ย่อมก่อเกิดประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันมากมายเกือบค่อนครึ่งโลกถึง 3.2 พันล้านคน  สิ่งที่นักธุรกิจไทยและผู้ประกอบการ ควรติดตามคือ สาระสำคัญข้อตกลงต่างๆ เช่นข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ซึ่งจะเปิดเสรีเต็มรูปแบบในอีก 5 ปีเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมแผนธุรกิจในอนาคต

Image

          วารสารฉบับเดือนตุลาคม มีข่าวสำคัญยิ่งด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่น่าสนใจ  โดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เรียนสัมภาษณ์ ท่าน อำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับแผนงานการบริหารงบประมาณต่างๆจากส่วนกลางในปี 2553 ทั้งงบเดิมและงบไทยเข้มแข้งรวมกันมากเกือบ 5000 ล้านบาทซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีโดยตรง นับเป็นข่าวดียิ่งที่นักธุรกิจชาวอุดรธานี ต้องรีบเตรียมวางแผนธุรกิจอย่างรวดเร็ว

          ข่าวสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในเดือนนี้  โดยคุณธีระ ตั้งหลักหมั่นคง ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ได้เดินทางไปร่วมประชุมหอการค้าโลกที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ โดยการนำของกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าไทย พร้อมประธานหอการค้าฯจากภาคอิสานและภาคเหนือรวม 36 จังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีข่าวดีในเรื่อง การเปิดมิติใหม่ว่าด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างหอการค้าไทย 36 จังหวัดและหอการค้ามลฑลเสฉวน ซึ่งนับเป็นมลฑลที่มีภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งย่อมจะส่งผลดียิ่งต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีนในอนาคตอันใกล้นี้