กันยายน-ตุลาคม2554

  • Print
Share on facebook

          สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรทุกท่าน

editor1

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ชาวหอการค้าได้สูญเสียคนดียิ่งท่านหนึ่งคือ ท่านดุสิต นนทนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย แม้ท่านจะจากไปแล้วแต่ได้ฝากผลงานที่เป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมาย กระผมในฐานะประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความอาลัย อย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของท่านดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย..คนดี..คนเก่ง.. อีกคนที่จากไป

          ช่วงเดือนนี้มีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเรียกได้ว่าหนักมากที่สุดในรอบสิบปีก็ว่าได้ จังหวัดอุดรเราก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน หลายองค์กรต่างระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ พวกเราที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงโปรดช่วยเหลือบริจาคสิ่งจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านครับ
มาดูเรื่องดีๆ กันบ้างครับ ช่วงต้นเดือนมีคณะนักธุรกิจจากเวียดนามเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเจรจาร่วมลงทุนระหว่างกันในหลายด้านระหว่างกันรวมทั้งมีการร่วมมือกันที่จะเปิดเส้นทางการบินตรงอุดร-ดานัง และได้มีการลงบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกันนับว่าน่าสนใจจริงๆ รายละเอียดโปรดติดตามได้ในฉบับครับ

          โครงการดี ๆของหอการค้าฯที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่สังคมเริ่มเดินหน้าแล้วอีกหลายโครงการอาทิเช่น ?โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น? โครงการ ?ของดีจังหวัดอุดรธานี? โครงการ ?ศูนย์ AEC? ซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและให้คำปรึกษา เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน

editor2

editor3

บรรณาธิการ : นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap