194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

king

ขอกราบลงตรงเบื้องยุคลบาท
มหาราชแห่งชาวไทยในสยาม
เกียรติประวัติก้องไกลในพระนาม
ทุกเขตคาม..ร่วมใจถวายพระพร

ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศหล้า
อาราธนา...ธราดลจนสิงขร
โปรดน้อมนำธรรมะ  ธ  อมร
นิรันดร..ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต
ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

         เรามีพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างที่ให้เราต้องสำนึกถึงและเดินตาม เป็นแบบอย่างที่ทำให้ใจเกิดคุณธรรม พระองค์ท่านคอยเป็นห่วงดูแลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของท่านโดยตลอด แม้ในยามที่พระองค์ทรงพระประชวร ตอนนี้ประเทศไทยเกิดมหาอุกทกภัย พระองค์ก็ยังทรงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ให้พวกเรา

         เราต้องร่วมกันทำความดี สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นเสมือนพ่อของเรา เพื่อตอบแทนที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทำเพื่อพวกเราครับ

         รักและเทิดทูนในหลวงพ่อของแผ่นดิน ขอให้ทรง พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป

เทพฤทธิ์ สินศุภเศวต