เดือนกันยายน55

  • Print
Share on facebook

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน....

    วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาพของการรวมตัวกันของหน่วยงานในจังหวัด อาทิเช่น การรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งประชาคมเมืองอุดรธานี กำหนดทิศทางความเติบโตของเมืองอุดรธานี ซึ่งผู้นำองค์กรแต่ละท่านต่างมีความคิดเห็นที่จะมุ่งหมายต่อความเติบโตของเมืองอุดรธานีทั้งสิ้น

    การประสานมือระหว่างหอการค้า กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและจัดสร้างถนนในจังหวัดอุดรธานี อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี

    ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น หอการค้าฯ ได้หยิบยกข้อมูลจาก กรมเจรจาการค้า มาเผยแพร่ให้สมาชิก และท่านผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม รองรับการแข่งขันได้

editorseptember

    นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการเปิดกิจการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี อาทิเช่น การเปิดหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส, การจัดกิจกรรมเทศกาลการเงิน ม่วนซื่น ของธนาคารกสิกรไทย และบทความจากสมาชิก YEC ในหัวข้อ ประสิทธิภาพของธุรกิจไทย สร้างด้วยการบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้มีให้ติดตามกันได้ในฉบับครับ

ขอแสดงความนับถือ
เทพฤทธิ์ สินศุภเศวต

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap