194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กุมภาพันธ์2556

?ซินเจีย หยู่อี่ ซินนี้ ฮวดใช้?

          ?ซินเจีย หยู่อี่ ซินนี้ ฮวดใช้? สวัสดีปีใหม่ครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่จีนแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวย เฮงๆ ทุกท่านนะครับ

           คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 14 ได้หมดวาระการบริหารงานลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ระหว่างนี้เป็นช่วงรักษาการณ์ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 นี้ พร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ซึ่งจะมีการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี รวมทั้งตลอดวาระการบริหารงาน 2 ปีที่ผ่านมา ว่าได้ดำเนินการอะไรบ้าง ตรงตามความต้องการของท่านสมาชิกหอการค้าหรือไม่ ยังขาดในส่วนใด คงต้องรอกรรมการหอการค้าสมัยต่อไป เข้ามาสานต่อแล้วล่ะครับ ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครสมาชิกหอการค้าฯ เพื่อรับเลือกให้เป็น ?กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 15? ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ในเวลาราชการ ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ท่านที่สมาชิกสนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-242693 นะครับ

udchamber

          ข่าวสารเมืองอุดรธานี ฉบับนี้ ยังคงอุดมด้วยข่าวสารสำคัญ เช่น การร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการผลักดันเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น และการเตรียมจัดประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ที่จังหวัดอุดรธานี การถกประเด็นการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ของภาคเอกชน หรือ กกร.อุดรธานี ถึงแนวทางและข้อเรียกร้องเพื่อนำไปสู่ความสมดุลในการทำงานตามแนวทาง ?ผู้ประกอบการอยู่ได้ พนักงานอยู่ดี? ต่อไป ทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ