194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกรกฎาคม 2559

 

เดือนกรกฎาคม 2559

speak-udchamber


          สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าทุกท่าน เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.อุดรธานี ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการติดตามความคืบหน้า ประเด็นการนำเสนอทั้งในส่วนของ กรอ.จังหวัดอุดรธานี เช่น การขอลดภาษีป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ, การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว หรือ Tax Refund การขอจัดตั้งจุดทำบัตรผ่านแดนที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการขอให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ที่จะนำมาใช้ในเร็ววันนี้ เช่น การรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย และการเสนอให้สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ปจ.) ประเด็นข้อเสนอเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และสมาชิกหอการค้าฯ ซึ่งภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ได้ร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และบังคับใช้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          ส่วนในด้านอื่นๆ หอการค้าฯ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งการจัดทำโครงการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี, การประกวดแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อม ฝึกฝน นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต, การประกวดภาพถ่าย ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอุดรธานี และการพัฒนาบุคลากร เช่น กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ที่ได้รวมตัวกัน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การเตรียมการจัดอบรมสัมมนา และเตรียมเปิด YEC รุ่นที่ 4 ในเร็ววันนี้ ส่วนภาคธุรกิจ ยังคงมีการเปิดกิจการใหม่ เช่น ธุรกิจสนามเด็กเล่นในร่ม ปักธงจังหวัดอุดรธานีแห่งแรกของภาคอีสาน การลงทุนด้านนวัตกรรมการรักษาสุขภาพของธุรกิจสุขภาพทางเลือกเป็นต้น ซึ่งข่าวสารทั้งหมดมีให้ติดตามอ่านกันได้ในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้แล้วครับ