194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนตุลาคม59

เดือนตุลาคม 2559

         สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ 11 กันยายน ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่น" ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน เพื่อให้สังคมทราบถึงพิษภัยของการคอรัปชั่น โดยในปีนี้ หอการค้าไทย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" โดยหอการค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม

corruption1

          กิจกรรมหอการค้าฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีมากมายอาทิ การประกาศผลการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" โดยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ จัดกิจกรรมขึ้นชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 200,000 บาท ซึ่งในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานในส่วนของภาพถ่ายกว่า 500 ภาพ ภาพยนตร์สั้น 22 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินกันอย่างเข้มข้น จนได้ผู้ชนะในประเภทต่างๆ โดยได้มีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ท่านผู้อ่านสามารถติดตามชมภาพที่ได้รางวัลได้ที่แฟนเพจประกวดภาพถ่าย www.facebook.com/123photocontest นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน เข้ารับความรู้รวม 4,000 คน จัดทบทวนในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งชมกิจกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้ คือ กิจกรรมรณรงค์ "วันไข่โลก" กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดที่ ศูนย์การค้าโพศรีวิลเลจ อุดรธานี ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ
ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ มีให้ติดตามได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ