194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนธันวาคม2559

เดือนธันวาคม2559
     ท่านผู้อ่านครับแม้จะผ่าน30 วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปแล้ว แต่ประชาชนชาวไทย ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้จัดงานในหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การแปรอักษรการทำสาธารณประโยชน์การแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนได้รับประทานฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีของชาวไทยที่รวมใจเป็นหนึ่งทั่วประเทศ

pimpakan

    เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่34 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในปีนี้ หอการค้าไทย กําหนดธีม ของการจัดสัมมนาในปีนี้ว่า “นวัตกรรม ทําจริง สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Executing Innovation toward Thailand 4.0” โดยจะเสริมสร้างแรงบันดาล ใจให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการของไทย เปลี่ยน Mindset ตั้งใจที่จะเรียนรู้และปรับตัว และนําไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมสานต่อนโยบายจากส่วนกลางเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างสูงสุดและที่ขาดไม่ได้ในปีนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ยังได้เข้ารับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" และ "รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก" ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวหอการค้า รางวัลจากการทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และที่ขาดไม่ได้คือ สมาชิก ที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ด้วยดีเสมอมา
     สำหรับภาคธุรกิจเมืองอุดรธานี ปลายปี 2559 ยังคงมีความเคลื่อนไหว มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น สิทธารมย์ ขยายโครงการสอง บริเวณถนนรอบเมือง, การเปิดให้บริการของห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้านยักษ์ใหม่ บุญถาวร การเข้าปักธงของธุรกิจบริการที่พักผู้โดยสารพิเศษ หรือ เลาจ์น ณ อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งที่ 2 บ่งบอกถึงศักยภาพภาคเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ยังคงมีความเข้มแข็ง มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งรายละเอียดมีให้ติดตามอ่านได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้แล้วครับ

                                                                                                     ด้วยความเคารพ
                                                                                                เทพฤทธิ์ สินศุภเศวต